Thơ thời Super@

Ngồi nhâm nhi cốc rượu whisky tôi chợt nghĩ: 50 năm sau, 100 năm sau thơ sẽ đi về hướng nào nhỉ?