Không ai sống giống ai trong cuộc đời này

Không ai sống giống ai trong cuộc đời này kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của Paul Hansen với hai mạch kể đan xen: cuộc sống hằng ngày tại nhà tù, và quá khứ từ thời ấu thơ cho đến khi anh bị kết án.