Hà Nội: Đoàn đại biểu Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch viếng Lăng và báo công dâng Bác

Mộc Miên

28/08/2023 11:38

Theo dõi trên

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2023), sáng 28/8/2023 đoàn đại biểu Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác.

bvh-1-1693196148.jpg

Đoàn đại biểu Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch viếng Lăng và báo công dâng Bác (ảnh: Nam Nguyễn)

Sáng ngày 28/8/2023, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các địa phương và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đặc biệt là sự hiện diện của 330 đại biểu ngành VHTTDL đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác.

bvh-2-1693196173.jpg

Dẫn đầu đoàn viếng có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Trịnh Thị Thuỷ, Hoàng Đạo Cương (ảnh: Nam Nguyễn)

Dẫn đầu đoàn viếng có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Trịnh Thị Thuỷ, Hoàng Đạo Cương. Cùng các đại biểu về dự Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023.

bvh-3-1693196217.jpg

Các đại biểu đã lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: Nam Nguyễn)

Trong giờ phút trang nghiêm và xúc động tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, các đại biểu đã lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bvh-4-1693196239.jpg

Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trình bày diễn văn báo công dâng Bác (ảnh: Nam Nguyễn)

Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trình bày diễn văn báo công dâng Bác.

bvh-5-1693196289.jpg

78 gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 được đón nhận Huy hiệu Bác Hồ, đây là vinh dự không chỉ của các đại biểu mà là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ảnh: Nam Nguyễn)

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được phát huy, biểu dương, lan tỏa vào đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa nói riêng, xây dựng đất nước nói chung.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đại diện cho 78 đại biểu tiêu biểu được Tuyên dương lên báo công với Bác.

bvh-6-1693196312.jpg

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, phát biểu tại Lễ Báo công Dâng Bác (ảnh: Nam Nguyễn)

 Ông Dương Hoàng Sum, phát biểu tại Lễ Báo công Dâng Bác:

Kính thưa Bác kính yêu!

Hôm nay, trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn, thành kính dâng lên Người những thành tích nổi bật của toàn Ngành đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Bác!

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11 năm 1946, Người đã chỉ rõ: “Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện Độc lập, Tự cường và Tự chủ”; “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Lời căn dặn của Người đã trở thành lời hiệu triệu, tạo thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần vô cùng to lớn, soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, làm nên những chiến công vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tiếp nối tư tưởng của Người, văn hóa Việt Nam đã chuyển biến mạnh mẽ và có những đóng góp to lớn vào công cuộc kiến thiết, dựng xây đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, với phương châm xuyên suốt “Quyết liệt hành động, Khát vọng cống hiến”, toàn Ngành đã nỗ lực tạo nên những bước ngoặt đột phá, những dấu ấn đậm nét, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, từng bước đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Toàn Ngành đã tập trung đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, xác định quản lý nhà nước thông qua các công cụ pháp luật, cơ chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để “khơi thông nguồn lực” và “thúc đẩy sáng tạo; tăng cường “củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa” nhằm tháo gỡ các rào cản chính sách, tăng cường tự chủ, tự hoạch toán, xây dựng cơ chế đặc thù với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa để giải phóng sức sáng tạo, khai thác các nguồn tài nguyên văn hóa và khuyến khích sự tham gia tích cực của xã hội, tạo động lực phát huy sức mạnh nội sinh để phát triển kinh tế, xã hội.  

Kính thưa Bác!

Với cách làm quyết liệt, kiên quyết, kiên trì, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa trong các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều chuyển động rất rõ rệt; sự chuyển động này không chỉ dừng lại ở lời nói mà đã trở thành những hành động, quyết sách cụ thể; nguồn lực đầu tư cho văn hóa được quan tâm, năm sau cao hơn năm trước. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát triển. Văn hoá trong chính trị và trong kinh tế bước đầu được coi trọng và phát huy hiệu quả tích cực. Công nghiệp văn hoá và thị trường văn hoá có bước khởi sắc. Hoạt động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế có bước phát triển mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được phát huy, biểu dương, lan toả vào đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hoá nói riêng, xây dựng đất nước nói chung.

Thể thao Việt Nam tiếp tục thiết lập các dấu mốc lịch sử. Từ thành công của SEA Games 31 đến SEA Games 32 đã góp phần quan trọng nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, con người Việt nam trong khu vực và quốc tế. Đội tuyển bóng đá Nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup 2023. Phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh mẽ; tập luyện thể dục, thể thao đã từng bước trở thói quen như đánh răng, rửa mặt hằng ngày của mỗi người dân.

Du lịch từng bước được mở cửa, tăng tốc mạnh mẽ và có những đóng góp tích cực vào quá trình phục bồi, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19. Chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam trong những gần đây đều tăng nhanh và nằm trong số 03 quốc gia có mức độ cải thiện cao nhất thế giới.

Kính thưa Bác kính yêu!

Từ nhiều tháng nay, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích mới; hân hoan, vui mừng, phấn khởi được tề tựu về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng để được báo công với Bác. Những đại biểu về dự Hội nghị tuyên dương lần này là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập và làm theo lời Bác của Ngành. Dù khác nhau về lĩnh vực hoạt động, vị trí công tác, dù đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, nhưng tất cả chúng cháu đều có chung một tình cảm sắc son, một niềm tin, một quyết tâm xây dựng Ngành ngày càng phát triển vững mạnh, thật sự “Soi đường cho quốc dân đi” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Học tập và làm theo lời Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chúng cháu luôn tin tưởng và tuyệt đối trung thành đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo; rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, nghĩa tình, trung thực, thủy chung, trách nhiệm, sẻ chia, nhân ái; có tinh thần dũng cảm bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, đấu tranh với cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, cản trở sự phát triển; tích cực tiên phong đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của Ngành, xứng đáng là lực lượng nòng cốt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ “Chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam” trong thời kỳ mới.

Học tập và làm theo lời Bác, chúng cháu sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám dấn thân vào những vấn đề mới, vấn đề khó mà toàn Ngành đang tập trung tháo gỡ; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và hoàn thiện thể chế chính sách, khơi thông nguồn lực để xây dựng, chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, góp phần thực hiện thành công khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Chúng cháu luôn nhớ về Bác để được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, để giữ lòng mình luôn trong sáng, để mãi mãi được tấm gương đạo đức cao cả, cuộc đời bình dị, tư tưởng vĩ đại, những lời dạy sâu sắc và tình thương yêu bao la của Bác soi đường trong mỗi hành trình phát triển của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung và mỗi cá nhân chúng cháu nói riêng.

Chúng cháu xin kính cẩn báo công với Bác!

Một số hình ảnh của Đoàn đại biểu Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch viếng Lăng và báo công dâng Bác:

bvh-7-1693196422.jpg

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao Huy hiệu Bác Hồ cho 78 gương điển hình tiên tiến (ảnh: Nam Nguyễn)

 
 
bvh-9-1693196506.jpg

Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL bắt tay chúc mừng các đại biểu (ảnh: Nam Nguyễn)

bvh-10-1693196535.jpg

Vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (ảnh: Nam Nguyễn)

bvh-11-1693196556.jpg

Sau Lễ báo công dâng Bác, đoàn đại biểu vào lăng viếng Bác Hồ, vị Cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc (ảnh: Nam Nguyễn)

bvh-12-1693196573.jpg
Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: Nam Nguyễn)
bvh-13-1693196597.jpg
(ảnh: Nam Nguyễn)

Video: Việt Hùng

Bạn đang đọc bài viết "Hà Nội: Đoàn đại biểu Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch viếng Lăng và báo công dâng Bác" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com