Dấu ấn ngoạn mục hồi phục phát triển kinh tế Việt Nam năm 2022, tạo đà phát triển những năm tiếp theo

Nền kinh tế Việt Nam đi qua năm 2022 với những thành tựu rất rõ nét, thể hiện sức vươn mạnh mẽ trong bối cảnh không mấy thuận lợi, nhất là những khó khăn sau đại dịch Covid-19, cũng như sự bất lợi trong đời sống kinh tế toàn cầu, đạt được mức tăng trưởng nhất ở khu vực châu Á.  Có thể nói nền kinh tế Việt Nam năm 2022 ghi dấu ấn rất ngoạn mục, với hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh.