NSƯT Hồ Phong, diễn viên Quách Thu Phương xúc động trong Gala “Kết nối những trái tim tình nguyện toàn quốc năm 2022”

Tối ngày 31/12, Gala “Kết nối những trái tim tình nguyện toàn quốc năm 2022” đã diễn ra tại nhà hàng Full house ở Huế, đây là một hoạt động đặc biệt trong số các hoạt động của Chương trình “Festival Kết nối những trái tim tình nguyện toàn quốc lần thứ V”.