Thuốc uống điều trị COVID-19: Hứa hẹn chấm dứt đại dịch

Loại thuốc kháng virus có tên Molnupiravir của Mỹ đang là ứng viên tiềm năng nhất cho hy vọng chấm dứt đại dịch COVID-19 trong tương lai gần.