Nhà Huấn luyện giọng nói hàng đầu Việt Nam – Master Nguyễn Hiền Anh: “Người thành công là người có ngôn ngữ trí tuệ”

Sau 3 năm hoạt động với số học viên lên tới gần 1000 người và rất nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội bởi những giá trị thiết thực của lớp “Lãnh đạo hơi thở” mang lại, Master Nguyễn Hiền Anh (ca sĩ Hiền Anh Sao Mai) đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của tiếng nói và hơi thở đối với cuộc sống của mỗi con người.