Đường... Đặng Thị Công

Hôm nay hắn ở nhà một mình, định lôi chai rượu ra làm vài quai cho đỡ buồn. Hắn bỗng giật nẩy mình, bà Công vợ ông chủ tịch huyện đang đi vào nhà hắn.