Ủng hộ Quỹ Vắc xin là sức mạnh đánh bại đại dịch

Bên cạnh giải pháp 5K, chiến lược vắc xin với sự ủng hộ ngày càng nhiệt thành của người dân cả nước cho Quỹ Vắc xin phòng chống COVID-19 chính là sức mạnh để đánh bại đại dịch.