Tuyên Quang: Sự chuyển mình của Nhân Lý (Chiêm Hóa) qua xây dựng nông thôn mới

Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã có cách làm sáng tạo, đoàn kết các dân tộc, huy động được các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Do xuất phát điểm thấp, năm 2011 khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã Nhân Lý mới đạt 2/19 tiêu chí, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 65,3%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 8,1 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô nhỏ, lẻ; kết cấu hạ tầng còn kém đồng bộ và chưa hoàn chỉnh. 

tru-so-ubnd-xa-nhan-ly-1626446731.JPG
Trụ sở xã Nhân Lý được xây dựng khang trang

Ông Hoàng Văn  Thắng - Chủ tịch UBND xã Nhân Lý cho biết: Để nâng cao đời sống cho nhân dân, xã đã đặc biệt chú trọng phát triển các loại hình kinh tế tập thể và hộ gia đình trên cơ sở khai thác triệt để những thế mạnh của địa phương miền núi. Theo đó, một mặt cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình, các nhóm hộ phát triển sản xuất, mặt khác xã cũng tích cực phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành kêu gọi được hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đầu tư, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm của bà con nông dân. Nhờ vậy, kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể ở Nhân Lý đã không ngừng phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân năm 2011 là 8,1 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 tăng lên trên 36,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến tháng 9 năm 2020 còn 52 hộ, chiếm tỷ lệ 8,8%. 

Kinh tế phát triển tạo đà cho xã Nhân Lý đầu tư hạ tầng cơ sở nông thôn, gần 10 năm triển khai xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Đảm bảo mỗi tiêu chí, mỗi công trình phải được “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tổng kinh phí được huy động để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên 125 tỷ đồng, xã đã thực hiện bê tông hóa được tổng số 36,68 Km đường các loại; 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Đến nay xã không còn hộ gia đình ở nhà tạm dột nát. Tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia đạt 70% trở lên. Phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng Chính sách huyện giải ngân cho các hộ gia đình vay vốn với tổng dự nợ trên 34.4 tỷ đồng.

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, 9/9 thôn đều thành lập được đội văn nghệ, đội bóng đá, bóng chuyền hơi nam, nữ. Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì thường xuyên, có 8 CLB được thành lập và duy trì (01 CLB hát then đàn tính, 04 CLB Gia đình hạnh phúc, CLB bóng chuyền hơi, CLB nông dân với pháp luật). Năm 2020 có 9/9 thôn đạt thôn văn hóa, 554/590 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hoá”, đạt tỷ lệ 94,0%.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, qua gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống mọi mặt của người dân Nhân Lý được cải thiện rõ rệt, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét. Sự chuyển mình đó có một phần rất quan trọng đó là tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng NTM của đồng bào các dân tộc trong xã. Nhờ vậy, Nhân Lý đã chính thức hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Tuy nhiên, được công nhận xã NTM đã khó, nhưng để duy trì và nâng cao các tiêu chí càng khó hơn, điều này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền xã Nhân Lý cần có những giải pháp hữu hiệu, người dân trong xã nâng cao hơn nữa vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.