Chồng nhậu

Hôm bữa có đứa bạn than thở chuyện chồng nhậu nhẹt bê tha, nhìn lại chồng mình cũng đâu kém cạnh gì chồng nó, mà hình như phụ nữ mình ai cũng gặp phải vấn đề chồng nhậu nhẹt này kia.