Hành trình bắt chuột làng tôi

Thịt chuột đồng ngon lắm, là trải nghiệm rất đáng thử trong đời, ối người chỉ nghe thấy là ghê. Nhưng biết chắc các món thịt chuột kể trên, được làm từ các con chuột bắt trên các cánh đồng, thì các Vị hãy thử phát. Nhà em xin thề, xin đảm bảo, xin nói thật là ngon lành các cái.