Bà Nguyễn Thanh Thủy: Sàn giao dịch bất động sản Tây Nguyên Gia Lai – Điểm đến uy tín, an tâm tuyệt đối

Mới đây, Công ty Cổ phần Bất động sản Tây Nguyên Gia Lai đã chính thức khai trương sàn giao dịch bất động sản Tây Nguyên Gia Lai tại thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Theo đó, sự kiện đã thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản đến tham dự.