Cuộc gặp mặt bất ngờ

Thắm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ ngày Tường và Hằng chia tay trong sự thinh lặng bởi cái tôi của mỗi người quá lớn.