Điện Biên: Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2023

Sáng 15/3, tại Khu di tích Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Thành Bản Phủ năm 2023; Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Điện Biên lần thứ IX.