Bắc Giang: Hội hữu nghị Việt - Lào xã Tự Lạn (Việt Yên) Đại hội nhiệm kỳ 1 (2021-2025)

Vũ Hoàng Thương

15/10/2021 10:22

Ngày 14/10, Hội hữu nghị Việt - Lào xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1(2021-2025). Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thế Sơ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào huyện Việt Yên; đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và hơn 3 chục đại biiểu CCB ở các chi hội.

dai-bieu-ve-du-dai-hoi-1634268071.jpg

Quang cảnh đại hội

Đồng chí Hoàng Thế Sơ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và nguyện vọng của các CCB xã Tự Lạn từng làm nhiệm vụ quốc tế, chiến đấu giúp cách mạng Lào trước đây thành lập và tổ chức Đại hội Hội hữu nghị Việt Lào xã Tự Lạn lần thứ nhất (2021-2025). Đại hội Hội hữu nghị Việt Lào xã Tự Lạn cần triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của Hội Hữu nghị Việt Lào xã Tự Lạn.

Hội hữu nghị Việt Lào xã Tự Lạn cần tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, chương trình đối ngoại của tỉnh, của huyện làm cơ sở đề ra các hoạt động của hội. Tiếp thu nghiên cứu, nội dung và hình thức hoạt động để phù hợp với tình hình mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đồng thời có giải pháp cụ thể, thiết thực để các hội tham gia hoạt động có hiệu quả như nghị quyết Đại hội đã đề ra.

cac-dai-bieu-ve-du-dai-hoi-chup-anh-luu-niem-1634268103.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm  tại đại hội

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các CCB xã Tự Lạn sẽ thường xuyên có những hình thức, nội dung phong phú, góp phần tăng cường nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đối ngoại nhân dân… Đại hội nhiệm kỳ 1(2021-2025), Hội hữu nghị Việt Lào xã Tự Lạn đã bầu Ban chấp hành gồm 5 CCB và thông qua nghị quyết đại hội với tinh thần động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, góp phần củng cố quốc phòng an ninh của địa phương. Tiếp tục tập hợp lực lượng giúp đỡ nhau về vật chất, tinh thần, nâng cao đời sống. Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chung tay giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, trong đó có xã Tự Lạn.