Vĩnh Phúc: Mô hình trồng Nho Hạ Đen trên đất Tam Đảo tiến tới gắn với du lịch

Đến thăm vườn Nho Hạ Đen của gia đình chị Nguyễn Thị Hương (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) khi chuẩn bị cho thu hoạch, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi từng hàng, từng hàng nho thẳng tắp sai trĩu quả.