Loạn danh, háo danh

Chuyện như từ ngày xửa ngày xưa. Chuyện từ đông sang tây, từ nam sang bắc, từ anh chân trắng tới người có chức sắc tầm tầm đến tót vời đều có thể nhiễm bệnh này. Lại nói thêm, không chỉ trong lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” mà cho tới người trưởng thành đến khi già lão đều vẫn có thể ham hố chuyện này.