Đà Nẵng: Hòa Phú (Hòa Vang) Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Tiễn bạn lên đường”

Đêm 21/02/2024, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và chào mừng 38 năm ngày thành lập xã Hòa Phú (15/3/1986 - 15/3/2024), Hội diễn văn...