Bài viết

Đưa tin giật gân về các cuộc khủng hoảng: Được ít, mất nhiều

09:35 28/06/2024

Bài viết có thể sẽ được chú ý bởi tiêu đề “giật gân”, thu hút nhiều người đọc, nhưng lại che giấu một sự thật sâu sắc hơn khi đưa tin về khủng hoảng, gây bất lợi cho thúc đẩy văn hóa an toàn.