“Đạo Mẫu” trong văn hoá tín ngưỡng dân gian Huế

Đạo Mẫu là nét văn hóa đặc sắc của người Việt thể hiện vị trí, vai trò cao quý của người phụ nữ, người mẹ (Mẫu) qua mọi thời đại đều được trân trọng. Y phục của tín đồ xác...