Vũ Tông Phan với  Nguyễn Văn Siêu và dòng sông Tô

Hai vị danh nhân họ Vũ và họ Nguyễn đã bắt đâu công cuộc chấn hưng văn hóa-giáo dục Thăng Long-  Hà Nội bao giờ và như thế nào?