Bác tôi

Bác là anh trai trưởng của mẹ tôi . Nhà ông bà ngoại tôi ở làng Kim Liên nội thành Hà Nội .