Bắc Giang: Gương sáng cựu TNXP Thân Văn Ngạn

Ông Thân Văn Ngạn là cựu TNXP ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trong số 65 vạn nam, nữ TNXP đã gắn bó máu thịt với cách mạng, trên nhiều mặt trận, phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.