Hà Giang đưa thanh niên tốt vào quân đội

Trong tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, tỉnh Hà Giang phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự với các ngành có liên quan, làm tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc chất lượng và số lượng, phân bổ chỉ tiêu cho sát với tình hình cụ thể của từng địa phương.