Thông tin thủy điện ở Hòa Bình bất ngờ xả lũ cuốn trôi du khách: Có nhiều hiểu nhầm

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, quá trình kiểm tra xác định, không có việc Nhà máy Thủy điện Suối Mu xả lũ vào ngày 09/6/2024.