Cần phải sửa

Về quê, dự một đám tang của một Cụ bề trên. Cụ vốn là một sĩ quan quân đội về hưu, con cái cụ cũng đi công tác, nên khách đến viếng khá đông, nhất là các đoàn thể.