Mạn đàm

Công kích trên mạng xã hội: Thanh đồng làm giảm giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu

09:22 23/06/2024

Những ngày qua, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều clip có nội dung công kích, xúc phạm và lăng mạ lẫn nhau giữa các thanh đồng (người thực hành và bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu). Từ góc nhìn văn hóa, đây là điều không nên. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân và xã hội, mà còn làm suy giảm giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu, cũng như di sản văn hoá dân tộc.