Di sản

Giao lưu văn hóa nghi lễ hầu thánh trên đỉnh Fansipan

13:28 09/07/2024

Tại đỉnh thiêng Fansipan, nơi đại huyết mạch của quốc gia và suối nguồn linh khí của dân tộc, những thực hành liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu này của người Việt không chỉ được gìn giữ, mà còn được phát huy và nâng tầm một cách trang trọng và đầy tự hào.