Quảng Ngãi: Xây dựng hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh

Sáng 3/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND Thị xã Đức Phổ để nghe và cho ý kiến về nội dung xây dựng hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.