Đầu xuân thăm Đền Hùng – Chốn cội nguồn dân tộc

Từ rất xa xưa, trong dân gian Việt Nam đã lưu truyền câu ca dao:Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba. Mồng 10 tháng 3 - Giỗ tổ Hùng Vương, đây là ngày Quốc lễ của dân tộc Việt Nam