Giữ lửa Tuồng: Nước mắt, mồ hôi và nụ cười trên sân khấu

Hành trình đến với Tuồng vốn đã không dễ dàng, nhưng để trụ lại với nghề còn đòi hỏi nhiều hơn chỉ là niềm yêu thích.