Đôi chân trần từ Y Phon đến Y Moan - Vọng mãi Đại Ngàn Tây Nguyên

Y Moan tên đầy đủ là Y Moan Êñuôl, tên thật là Y Bliêo, (sinh 6/9/1957) tại M’Ðrắk, sau chuyển về sinh sống tại TP Buôn Ma Thuột