Cây xanh đô thị

Với tính thần "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây", và "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", chúng ta hy vọng một ngày không xa, các thành phố, thị xã của chúng ta vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn, bởi có hàng triệu cây xanh ngày ngày toả bóng mát, vừa tăng thêm vẻ đẹp hài hòa cho cuộc sống của nhân dân, vừa mang lại hiệu quả thiết thực về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và ý nghĩa quốc phòng an ninh.