Số phận bài thơ và nhạc phẩm: Giá em đừng yêu anh

Tôi viết bài thơ trên khi tham gia chiến dịch Bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979 và gặp nhạc sĩ Phạm Tuyên ở Hà Giang. Năm 1980, nhạc sĩ phổ nhạc. Nhưng bị cấm không được hát. Duy nhất có ca sĩ Ngọc Tân hát cho bộ đội ở Biên giới phía Bắc nghe. Nhiều người đã ghi lại và thuộc.