Tuyên Quang: Lâm Bình phòng, chống đói, rét cho gia súc

UBND huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp che chắn chuồng nuôi, đảm bảo nguồn thức ăn dự trữ cho đàn gia súc.