Tuyên Quang: Xã Thượng Lâm phòng chống rét cho gia súc

Để chủ động phòng, chống đói, rét, cho đàn gia súc, nhân dân xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã tích cực dự trữ thức ăn khô, sửa chữa chuồng trại, che bạt chắn gió để giữ ấm, tăng cường chất dinh dưỡng cho đàn gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại do giá rét vào mùa Đông năm nay.