Rollie Pollies

Bạn có thể đã tìm thấy chúng dưới một viên gạch hoặc một vật thể ẩm ướt. Bạn có thể cảm thấy kinh tởm và tự hỏi tại sao chúng tồn tại trong tự nhiên.