Biên Hoà - Và món gỏi cá Tân Mai!

Với bề dày hơn 320 năm hình thành và phát triển, Biên Hòa (Đồng Nai) là vùng đất vẫn còn giữ được những nét xưa của mình từ thời khai hoang mở cõi.