Quán Bến Tre

Sau những tháng ngày dài "ai ở đâu thì ở đó" đầy căng thẳng lo Âu. Đà Nẵng và Quảng Nam nối liền nhau mà cũng trở thành xa cách vời vợi. Trong khi bình thường, hàng ngày người qua lại làm ăn, sinh sống...