Mùi Muỗm nướng

Tuần trước, hai ngày cuối tuần đúng là ăn gỡ sau Covid, hai ngày bốn bữa đủ thứ, đủ chỗ gọi ăn. Đến nhà cu cháu, nó kiếm đâu được cái đùi cừu, tẩm ướp cẩn thận lắm rồi nướng than hoa. Cu cậu cứ gí mũi cậu vào rồi vặn vẹo: