Còn mỗi cái nịt thôi

Thằng bé hai tuổi được thằng anh lớp hai dạy. Thỉnh thoảng hắn lại bảo: Còn mỗi cái nịt thôi!