Dại gái... Già

Xưa Tuy và Phu là tình địch, hai chàng cùng yêu nàng Yến xinh đẹp, nàng thì lơ lửng con cá vàng chẳng nghiêng về ai cả, cứ để Sơn Tinh, Thuỷ Tinh và Linh Tinh đua nhau tặng quà, nàng nhận tất.