Cô giáo trẻ Lưu Thị Ngọc Tín tiên phong dạy học trực tuyến miễn phí cho học sinh

Cô giáo trẻ Lưu Thị Ngọc Tín (sinh năm 1999) hiện đang là giáo viên một trường Tiểu học tại Hà Nội.