Hệ thống làm mềm nước từ tính: Giải pháp “sinh tồn” cho nhà nông trong mùa hạn mặn

Năm 2024 sắp tới đây Đồng bằng Sông Cửu Long được dự báo tình trạng hạn nghiêm trọng, xâm nhập mặn sẽ diễn ra phức tạp hơn do tác động của hiện tượng El Nino. Trước hoàn cảnh đó, sẽ tốt hơn nếu nhà nông tự chủ động các giải pháp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho mình.