Nông thôn mới Hà Nội: Thành trì vững vàng trong đại dịch

Trải qua một năm khó khăn do đại dịch COVID19 tác động đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, năm 2021, mặt trận nông nghiệp, phát triển nông thôn nói chung, phong trào xây dựng Nông thôn mới Thủ đô đã thực sự trở thành "thành trì" vững chắc góp phần ổn định an sinh xã hội, trụ đỡ, cứu cánh của nền kinh tế.