Kiên Giang: Giải pháp phát triển kinh tế tập thể sản xuất mô hình “tôm - lúa bền vững”

Sáng 26/6, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội thảo Giải pháp phát triển kinh tế tập thể sản xuất mô hình “tôm - lúa bền vững” năm 2024 với sự tham dự của đại diện sở, ngành cấp tỉnh, Hội Nông dân các huyện, thành phố; hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.