Đám giỗ

Bà ngồi giữa mâm cơm con cái dâu, rể đông đủ mà lòng bỗng cảm thấy cô đơn đến lạnh người.