Từ bài thơ “Ngày về” tới ca khúc “Hà Nội ngày về”

Bài thơ “Ngày về” của nhà văn Nguyễn Đình Thi đã đến với tôi từ nhiều năm trước, khi tôi tình cờ đọc được trên một tờ báo.