'Kiện tướng gùi hàng' và kỷ lục 'Đi bộ một vòng trái đất'

Trong vòng 4 năm với 1.089 ngày làm việc, người lính ấy đã mang được hơn 55 tấn hàng trên lưng và đi qua quãng đường có tổng chiều dài 41.025 km, tương đương một vòng trái đất theo đường xích đạo...