Tết xưa

Đôi khi tôi thường miên man nhớ lại những kỷ niệm về Tết xưa, bởi nó đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên trong tâm trí những người đã đi qua thời gian.