Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp

Nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao đã chứng minh tính đặc thù của mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, hai dân tộc đã vượt qua thăng trầm lịch sử, hướng tới tương lai tốt đẹp, tin cậy, gắn bó, trở thành bạn bè và đối tác chiến lược quan trọng.