Bắc Giang: Hướng tới xây dựng huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

PT
Ngày 05/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã làm việc với UBND huyện Tân Yên về việc xây dựng kế hoạch cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích nêu rõ: Dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế - xã hội gần đây, nhưng huyện Tân Yên đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đang không ngừng được cải thiện, với 8/20 xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; thêm vào đó, có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới mẫu theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. 

pho-chu-tich-ubnd-tinh-bac-giang-le-o-pich-phat-bieu-1712327697.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích phát biểu (ảnh Nguyễn Miền).


Huyện Tân Yên đã hoàn thành 03/09 tiêu chí (tương ứng với 29/38 chỉ tiêu), bao gồm: Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Điện; An ninh trật tự, hành chính công. Còn 06/09 tiêu chí (tương ứng với 09/38 chỉ tiêu) chưa hoàn thành, gồm: Quy hoạch; giao thông; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống. 
UBND huyện cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí và hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới nâng cao từ nay đến hết năm 2024; phấn đấu được công nhận vào năm 2025. 
Bí thư Huyện ủy Tân Yên Đinh Đức Cảnh nhấn mạnh, với khát vọng vươn lên, cống hiến vì sự phát triển chung của tỉnh, huyện Tân Yên luôn xác định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là điểm nhấn phát triển của huyện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.