Bắc Giang: Mặt trận Tổ quốc xã Tự Lạn (Việt Yên) xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 - 2029

Vũ Hoàng Thương

14/01/2024 17:45

Theo dõi trên

Ngày 12/1, MTTQ Việt Nam xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã đại hội đại biểu lần thứ XXVI, xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024- 2029.

416433603-1109802253509505-5612639561275327170-n-1705229118.jpg
Đại hội MTTQ xã Tự Lạn thành công tốt đẹp

Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024- 2029: MTTQ xã Tự Lạn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tập hợp và phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng và Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu xây dựng Phường Tự Lạn là đơn vị hành chính mới năm 2024 phát triển toàn diện trên tất cả các mặt Kinh tế - Xã hội.

Đại hội MTTQ xã Tự Lạn đã hiệp thương cử 33 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029.  Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa XXV đã được tái cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ xã Tự Lạn đã tổ chức được 150 hội nghị tuyên truyền; xây dựng 06 chuyên trang Fanpage của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; tổ chức được 17 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các khu dân cư hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Vận động nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng và 1.500 ngày công xây dựng nông thôn mới. Vận động được trên 400 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa, làm nhà “Đại đoàn kết” cho hơn chục gia đình khó khăn về nhà ở; Phối hợp vận động, tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 300 lượt hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán…

Các tổ chức thành viên đã vận động, ủng hộ được trên 200 triệu đồng tiền mặt, vận động hỗ trợ bằng hiện vật cho hơn 7 chục gia đình đoàn viên, hội viên nghèo; tuyên truyền vận động, đoàn viên, hội viên hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, 11 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội.

Đại hội đại biểu MTTQ xã Tự Lạn nhiệm kỳ 2024-2029 đã cử 5 thành viên tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ thị xã Việt Yên trong thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết "Bắc Giang: Mặt trận Tổ quốc xã Tự Lạn (Việt Yên) xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 - 2029" tại chuyên mục Thời cuộc. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com