Tân binh nhớ mẹ

Tết Độc Lập năm nào cũng mưa nhỉ. Năm ấy dưới làn mưa như trút nước đoàn Tân binh chúng tôi rời quê hương. Cảm giác đi trong dòng áo xanh màu lính ấy thôi thúc tự hào, vui mà không ai cười.