Tạp chí Điện tử Văn hóa và Phát triển luôn gắn liền với Hội Nhà báo Việt Nam

       Tiền thân của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển -thuộc Viện Nghiên cứu - Văn hóa và Phát triển trên cơ sở tiếp nhận Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam được bộ TTTT cấp phép...