Ký ức

Chia tay người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ bé bỏng, anh xốc ba lô cùng đồng đội vào lại chiến trường B. Ròng rã trèo đèo lội suối, vất vả gian truân vượt Trường Sơn đúng ba tháng rưỡi , anh vào đến Phú Yên nhận nhiệm vụ bác sỹ trưởng một bệnh viện dã chiến.