Sống ảo, sống thật

Ôi cái tuổi ni luôn làm ta bất an, bao người đã ra đi ở cái tuổi khỉ gió này.