Hưng Yên: Gần 300 hộ dân tại huyện Kim Động, hiến đất mở đường giao thông nông thôn

Hiện nay, mỗi tấc đất được ví như tấc vàng, nhất là ở những địa phương đang trên đà phát triển mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ. Ấy vậy mà, ở xã Toàn Thắng (Kim Động - Hưng Yên)...