Độc đáo mô hình hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ với sự góp sức của các KOL

Hai năm gần đây, gần 1.300 hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2023, 2024 tại Bình Phước đã có dịp giao lưu với nhiều người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong xã hội (KOL). 5...