Tòng quân giữa mùa xuân

Trời lất phất mưa xuân, trên Đình làng thôn nhà hôm nay mở hội đánh trống ra quân, tiếng trống ếch của đội thiếu niên nghe rộn ràng,tiếng trống cái rồn rập như những bước chân quân hành lên đường tòng quân giữa mùa xuân.