Kiên Giang: Cây đại thụ của Văn nghệ tỉnh về cõi vĩnh hằng

Nhà văn Anh Động: viết văn là một niềm say mê, trăn trở. Kiếp tằm nhả tơ, khát vọng văn chương đối với nhà văn Anh Động chưa bao giờ dừng lại, đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị.