Phú Thọ: Các trường học ở Việt Trì thực hiện tốt vệ sinh ATTP các bếp ăn bán trú

Song song với chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ luôn đặc biệt quan tâm tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn bán trú với mục tiêu mang đến những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, an toàn cho học sinh, giúp các em phát triển một cách toàn diện.