Bộ đội gói bánh chưng

Ngày trước chúng tôi ở trên chốt biên giới phía Bắc , tết đến đơn vị tổ chức gói bánh chưng cho bộ đội ăn tết . Đơn vị tính theo đầu người , cứ hai người một chiếc . Mỗi tiểu đội một cái giò mỡ , gạo nếp đỗ xanh do hậu cần cấp trên cấp.