Ba Cựu chiến binh 47 năm gặp lại

Hai ông bộ đội thời chống Mỹ, xa nhau đã 47 năm hôm nay mới gặp lại nhau tại gia đình ông Mười ở Bắc Giang .