Phát động cuộc thi thiết kế nội thất "AMY DESIGN AWARD 2022"

Ngày 15/11 tại Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) và  Công ty Cổ phần Á Mỹ Sài Gòn (Chuỗi showroom VLXD hoàn thiện AMY SAIGON) phát động cuộc thi thiết kế nội thất AMY DESIGN AWARD 2022.