Hoa hậu Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Giá trị trao đi chính là niềm tin nhận lại

Hoa hậu Việt Hàn Nguyễn Thị Tuyết Nhung luôn mong muốn mang lại tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội thông qua dự án chuỗi sự kiện mà cô tâm huyết mang tên "Cafe doanh nhân".