Kiên Giang: Xây dựng công đoàn viên chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thế Hạnh

01/06/2023 09:12

Theo dõi trên

Ngày 31/5, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với sự tham dự của gần 200 đại biểu chính thức đại diện cho 5.242 đoàn viên công đoàn của 76 công đoàn cơ sở trực thuộc.

anh-2-1685585441.jpg
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang lần thứ V

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V gồm 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Năng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Đại hiệu bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đại hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Bám sát Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028 để đề ra chương trình hoạt động toàn khoá. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn thành một tập thể đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, nhiệt tình, năng động, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động, phát triển công đoàn ngày càng lớn mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tăng cường công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCLĐ, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCLĐ.

anh-1-1685585435.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ IV, nhiệm kỳ 2019-2023, kết quả thực hiện các nhóm chỉ tiêu. Nhóm chỉ tiêu do công đoàn tổ chức thực hiện: Kết nạp 288/200 đoàn viên đạt 144% chỉ tiêu cấp trên giao. Thu tài chính công đoàn đạt 100% dự toán được duyệt (chỉ tiêu trên 90%); Công đoàn cơ sở được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (vững mạnh) trung bình hằng năm đạt 99,63% (chỉ tiêu 95%). Cán bộ công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đạt 92,99% (chỉ tiêu 85%); Công đoàn cơ sở giới thiệu 401 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 95 người, đạt 147% chỉ tiêu giới thiệu; Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng đạt 100%. (chỉ tiêu 98% trở lên). Nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn 178/428 đạt tỷ lệ 41% (chỉ tiêu phấn đấu 30% trở lên). Nữ CCVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" hằng năm 98%. (chỉ tiêu 95% trở lên); 96% CĐCS triển khai thực hiện các phong trào thi đua (chỉ tiêu 95%); 100% cám bộ, đoàn viên, CCVCLĐ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhóm chỉ tiêu công đoàn phối hợp thực hiện: 100% công đoàn cơ sở xây dựng quy chế phối hợp công tác với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. (đạt 100% chỉ tiêu); 100% công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, CCVCLĐ. (đạt 100% chỉ tiêu). 98% cán bộ, CCVCLĐ được học tập, tiếp thu, quán triệt các chỉ thị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn vượt chỉ tiêu. (chỉ tiêu 95%).

Bạn đang đọc bài viết "Kiên Giang: Xây dựng công đoàn viên chức vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh." tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. Hotline: 03 6690 8888 | Email: tapchivanhoavaphattrien@gmail.com