Gia Lai: Sở Nội vụ chi sai 10,8 tỷ đồng, trách nhiệm thuộc về ai

Dù chưa được Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai thông qua, nhưng Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Gia Lai đã tự đặt ra các khoản chi gây thất thoát ngân sách hơn 8,3 tỷ đồng…Cùng với sai phạm tại Văn phòng sở, tổng số tiền thất thoát tại Sở Nội vụ Gia Lai là hơn 10,8 tỷ đồng.

      Ngày 9/6, nguồn tin của phóng viên, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận Kết luận thanh tra “Việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai”, do Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành.

Kết luận xác định, số tiền gây thất thoát ngân sách tại Sở Nội vụ là 10,8 tỷ đồng.

so-noi-vu-gia-lai-1717927039.jpg
Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai

Tại Ban Tôn giáo, việc sử dụng ngân sách dù chưa được UBND tỉnh Gia Lai trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, Ban Tôn giáo vẫn lập dự toán để chi, Sở Tài chính vẫn thông báo dự toán chi ngân sách, dẫn đến Sở Nội vụ phê duyệt quyết toán gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh phát hiện Ban Tôn giáo dùng kinh phí cấp cho công tác tôn giáo để tự đặt ra các khoản chi không theo quy định nào của Nhà nước, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng.

Tại Văn phòng Sở Nội vụ, lãnh đạo và kế toán quyết toán sai kinh phí, tính 2 lần hệ số phụ cấp tại dự án gói thầu “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, tổng số tiền gây thất thoát tại dự án này hơn 960 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai thì Thanh tra tỉnh tiến hành thanh kiểm tra tại sở là làm theo Luật Thanh tra. “Khi Thanh tra yêu cầu thu hồi tiền, thì Sở sẽ làm kế hoạch, phương án và báo cáo cụ thể.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ; xử lý trách nhiệm Phó Giám đốc Sở nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo (ông Hồ Hải Tần); Phó ban Tôn giáo trong việc gây thất thoát ngân sách (8,3 tỷ đồng). Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ thu hồi số tiền sai phạm 960 triệu đồng tại Văn phòng sở; Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo thu hồi số tiền 8,3 tỷ đồng.

Đối với số tiền 1,4 tỷ đồng thất thoát, chi sai cho công tác tôn giáo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra tỉnh không thu hồi nhưng kiến nghị thời gian tới Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo phải thực hiện việc chi ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

Lê Anh

Lê Anh

09:27 10/06/2024

Bài này được dư luận đặc biệt quan tâm. cảm ơn Tạp chí Văn hóa