Hải Dương: Giải thể 7 chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

PV

29/09/2021 15:50

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định giải thể 7 Chốt liên ngành cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 12h00’, ngày 29/9/2021.

hai-duong-giai-the-7-chot-1632905037.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại các chốt phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định trước khi về gia đình và nơi làm việc.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương